Nejlepší dodavatel hydraulických armatur

15 let zkušeností s výrobou
strana

Hydraulické těsnící zátky typu E

Hydraulické těsnící zátky typu E (ED-utěsněná zátka) a VSTI Plug jsou velmi vyhledávané produkty vyráběné společností Sannke.Výrobní proces zahrnuje několik kroků, počínaje kováním surovin za studena na více stanicích až po automatizované soustružnické obrábění, následuje montáž s ED utěsněnými elastickými těsněními a komplexní kontrola a testování všech součástí.Pokročilé automatizované výrobní metody používané továrnou Sannke zajišťují konzistenci a přesnost ve výrobním procesu, výsledkem čehož jsou vysoce kvalitní hydraulické těsnící zátky, které splňují potřeby různých průmyslových odvětví.

Kromě toho má Sannke v nadcházejících letech za cíl zvýšit svou výrobní kapacitu a efektivitu a očekává se, že roční produkce jednotlivých zátek do roku 2025 dosáhne 50 milionů kusů. Tato projekce zdůrazňuje závazek společnosti uspokojit zvyšující se poptávku po hydraulických těsnicích zátkách a zlepšit celkovou produktivitu svých operací.Hydraulické těsnicí zátky Sannke typu E, zátky s těsněním ED a zátky VSTI se díky svým pokročilým výrobním možnostem a závazku ke kvalitě staly nejlepší volbou pro mnoho průmyslových odvětví.